Ασκληπιού 3, Τρίκαλα, 421 00

Τηλ.: 24310 31044 - Fax: 24310 31318

Web: http://www.plusnetworks.gr - E-mail: info@plushost.gr